Hovedsiden | Produkter | Design | Om oss | Eksempler | Bestilling  | Kontakt


Webzone tar imot oppdrag for utvikling av websider.
Fra logo til utforming og oppbygning av sidene.

* Reklame
* Design
* Utviklig
* Produksjon
* Grafisk formgivning og fremstilling
* Animasjoner (flash og Javaskript)
* Vedlikehold
* Oppfølging

* Annonsedesign
* Logoutforming
* Profilering
* Slogan
* Web-plakat

* Bestilling og kjøp av web-adresse og web-hotell


I tillegg til bestilling av domene eller webhotell kan vi
formidle salg av domener.

Spesielle toppdomener for salg.
Her kan bud legges inn, for om mulig sikre seg en enkel
og flott internet-adresse.


* www.zingel.no - Gi Bud
* www.zoz.no - Gi Bud
*
www.norwayteam.com - Gi Bud
* www.postfortolling.no - Gi Bud
* www.vestviken.com
- Gi Bud

Bud sendes til post@webzone.no

Eller til Webzone pr. brev


Webdesign

Når du får besøk på dine hjemmesider, er det viktig for deg å signalisere seriøsitet og kvalitet.
En godt webdesign på dine hjemmesider, vil gi besøkende trygghet.
Sammen finner vi de beste løsningene for deg og ditt budskap.

Bannerpakke

Bannerreklame er den meste brukte og effektive form for nettreklame.
Like lett å implementere som vanlige bilder.
Vi tilbyr dette for kun kr. 1.990,- eks. mva.
3 formater inkl.
                       ¤ 120x60
                       ¤ 230x60
                       ¤ 460x60
Logo

Basert på dine ønsker og ideer produserer vi din egen spesielle logo.
Når du har valgt den logoen du vil ha, tar vi en ny runde med eventuelle forandringer. Logoen skreddersys deg og ditt budskap.
Du får en unik logo og kan være 100% trygg på at du aldri vil oppleve at andre har samme logo.
Logoen utarbeides og leveres i alle nødvendige formater.

Webzone lagrer dine filer for enklere oppfølging senere

For sikkerhets skyld vil Webzone arkivere en kopi av alle filer i tilfelle oppdragsgiver på et senere tidspunkt vil trenge å motta dette på nytt.
Denne oppbevaring er en gratis service vi tilbyr våre kunder.
Imidlertid påløper det et gebyr ved re-forsendelse av logo etter
1 mnd. fra matriellet første gang er mottatt av oppdragsgiver.
Dette til dekning av arbeidet i forbindelse med dette.
Gebyret er for tiden 5% av ordre.

Vilkår

50% av vårt honorar forfaller til betaling ved igangsettelse av arbeidet med å utarbeide logoutkast, webplakat, banner eller web-design.
50% forfaller når produktet er ferdig utviklet og godkjent.
Webzone forbeholder seg alle rettighetene til produktet inntil avtalt honorar er mottatt i sin helhet. Etter dette overtar oppdragsgiver alle rettigheter til originaler og matriell. Produktene eller tjenesten blir levert i alle de bestilte filformater via mail, hvis ikke annet er avtalt.

Ved bestilling av domene og web-hotellpakke vil Webzone fakture de bestilte tjenester ved etablering og bekreftelse av ordre.
Fakturaen forfaller da ved mottagelsen. Normalt faktureres 50% ved bestilling og resterende 50% ved publisering av siden.
Webzone forbeholder seg retten til å frakoble og stenge alle tjenester,
samt inndra passord til kontrollpanel, ved manglende betaling.
Webzone er ikke under noen omstendigheter erstatningsansvarlig for de ulemper eller tap dette måtte medføre.


Web Zone Pb 1751, 5505 Haugesund. Telefon 90 80 00 80